Evertsholm Lantbruk AB bedriver växtodling på ca 550 ha åkermark. Växtodlingen är i huvudsak inriktad på produktion av foderspannmål till grisarna och övrig produktion är avsalugrödor.
Till grisproduktionen åtgår ca 1600 ton spannmål och åkerbönor/år. Avsalugrödorna är i huvudsak vete, timotejfrö och oljelin. En mindre vallodling finns också till hästverksamheten och försäljning.

Växtodlingen bedrivs konventionellt med en balanserad gödsling och användning av växtskyddsmedel. Stallgödseln utnyttjas så optimalt det är möjligt med i huvudsak slangspridning i växande grödor.

Utmed alla vattendrag finns minst sex meter breda skyddszoner anlagda.

För 2017 ser grödfördelningen ut enligt följande:

 • Höstvete, Mariboss 139 ha
 • Praktik 137 ha
 • Korn, Tamtam 102 ha
 • Oljelin, Taurus 67 ha
 • Åkerböna, Taifun 49  ha
 • Timotejfrö, Tryggve 24 ha
 • Slåttervall 12 ha
 • Betesvall på åker 14 ha
 • Salix 3 ha
 • Skyddszoner och fasta trädor 3 ha

All foderspannmål torkas och lagras vid Evertsholm. Torken är en Akron kontinuerlig 5-tons tork som värms upp via halmpannan. Lagringsvolymen är 1450 ton, varav 1200 ton i luftningsbara fickor. Vid Mariehov finns en oljeeldad dubbel Passattork och lagring för ca 400 ton spannmål. All spannmål som säljs lastas ut via Mariehovsanläggningen. Vidare kan vi lagra ca 300 ton vid Nybble där det också finns möjlighet till torkning.

Maskiner

Maskinparken består av följande:

Skördetröska: Claas Lexion 560, 2008

Traktorer:

 • Case-IH Puma CVX 225, 2010
 • Case-IH Puma 180, 2009
 • Case-IH MX150, 1999
 • Case-IH Maxxum 130 CVX med lastare, 2016
 • Same Laser 110, 1984
 • Lastmaskin JCB 412S, 2003

Redskap:

 • Väderstad Rapid, 4 m., 2009
 • Väderstad Carrier 500 Super, 2006
 • Bogballe 2200 lit, 2005
 • Amazone UG 3000, 24 m. 2015
 • Överum 5-sk plog, 2012
 • Överum d:o 5-sk, 2015
 • Väderstad Kultivator Swift 4,20 m, 2012
 • Vält Väderstad 12,30 m, 2012
 • Harv Väderstad 9 m
 • Grävmaskin Caterpillar M312, hjul, 2002

Evertsholm Lantbruk AB utför tröskning, sådd, sprutning, snöröjning och övriga körningar på entreprenad.