Evertsholm utgör brukningscentrum och här finns svinhus, maskinhall, tork, häststall, verkstad och panncentral. Gården ägs sedan 1981 av Catrin och Jan Siverskog. Den består av 160 ha åker och 20 ha skog. Successivt har den utvecklats genom bygge av verkstad (1981) och spannmålstork (1984). Under 1980-talet har all åkermark täckdikats. 1990 revs den gamla ladugården från 1834 och ersattes med häststall och personalutrymmen (1991). Vidare byggdes svinhus (1998 och 2000), panncentral (2002),  maskinhall (2003) samt ytterligare ett svinhus 2005-06. Från 2006  har lagring och tork successivt byggt ut. I mars-april 2009 byggdes en luftningsbar silo om 690 kubikmeter av fabrikatet Westel.

Historia

Ursprungligen är Evertsholm en av gårdarna i Vrångstad by. I byn har folk levat ett par tusen år. Här finns spår efter bosättningar från stenåldern och framåt. Byn är omnämnd i skrift redan 1260. Vid skiftet 1813 flyttades gårdarna ut från bytomten till nuvarande plats. Det som idag är Evertsholm är två gårdar och en utjord från byn. Gårdens namn härrör troligen från borgmästare Evert Holm i Söderköping som verkade 1580 – 1618. Han ägde en bit mark från Vrångstad by som kallades Evert Holms utjord. Namnet förvanskades med tiden och blev Evertsholm. 1715 nämns det för första gången i skrift, Evertsholm var vid denna tid bara en bit jord utan byggnader. Egentligen var gården oanseenlig ända fram till Göta Kanals tillkomst på 1830-talet.

Ägare till gården var då Erik Sundström titulerad magasinsförvaltare. Han utökade arealen genom köp och byggde såväl bostadshus som ekonomibyggnader. Ladugård och loge byggdes 1834. Logen finns fortfarande kvar medan ladugården revs 1990. Den östra flygeln byggdes 1835 och den västra byggdes följande år. Östra flygeln finns kvar och rymmer idag en bostad. Västra flygeln ersattes omkring 1870 av nuvarande flygel. Sundström sålde gården 1842 och den bytte ägare ofta under resten av 1800-talet. 1876 byggdes huvudbyggnaden. Planlösningen och utseende är i stort sett det ursprungliga. Rummen ligger i fil med stora fönster som ljusinsläpp. Det finns några kakelugnar kvar trots att huset fick nytt värmesystem på 1940-talet. Husets stomme är stående timmer med kalkputs på utsidan. Gården kom till släkten 1949 köpt av Catrins föräldrar Olof och Inga-Lisa Darnèus.