Evertsholm Lantbruk AB är ett driftsbolag som bedriver lantbruk med växtodling och integrerad grisproduktion vid Söderköping. Bolaget arrenderar gårdarna Evertsholm, Loddby, Varby, Nybble, Mariehof, Spetalen, m.fl.
Förutom den egna driften förekommer entrepenadverksamhet med sådd, sprutning, tröskning och snöröjning.
Vidare finns en mindre hästverksamhet med uthyrning av 8 boxplatser.

Bolaget ägs av Catrin och Jan Siverskog.