Evertsholm Lantbruk AB ett lantbruksföretag med målsättningen att producera griskött och spannmål på ett rationellt och miljömässigt riktigt sätt med hög kvalitet och god lönsamhet.

Syftet med sidan är att visa hur ett modernt och rationellt lantbruk bedrivs.